Logotyp Fundacja Orlen

Strona główna

Działam tu, gdzie jestem!

Znamy laureatów VI edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”!

W tym roku wpłynęło do nas blisko 2 tys. wniosków. Zarząd Fundacji ORLEN wybrał 197 najciekawszych projektów z całej Polski. Lista laureatów jest dostępna na stronie Fundacji ORLEN. Zwycięzcom gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcy piątej edycji programu zostali wyłonieni.

Przyznaliśmy łącznie 170 grantów, z czego:

Więcej informacji znajdziecie tu: www.fundacja.orlen.pl/naszeprogramy.

O programie

„Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy i jeden z największych prowadzonych przez fundacje korporacyjne w Polsce. Fundacja ORLEN zainaugurowała go w 2018 r.

Tegoroczna pula wynosi aż 3 000 000 zł na projekty z obszarów ważnych dla Waszych lokalnych społeczności:

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
 • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki
 • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt
 • podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju
Ważna informacja
Uwaga
Twój projekt musi dotyczyć przynajmniej 1 z powyższych obszarów
3 000 000 zł
Budżetu na granty
6

Edycja

4
Koszyki
(wysokości grantów)
1
Cel – zadbać o Twoje miejsce na Ziemi

Dla kogo?

Kto może się zgłosić?

Do udziału w Programie zapraszamy przedstawicieli tych organizacji:

Piktogram ikony żarówki
 • fundacja
 • stowarzyszenie
 • stowarzyszenie kultury fizycznej
 • stowarzyszenie zwykłe
 • jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna
 • organizacja społeczno-zawodowa rolników
Piktogram ikony książek
 • szkoła
 • przedszkole
 • biblioteka
 • dom kultury
 • koło gospodyń wiejskich
Piktogram ikony budynku policji, straży pożarnej i wozu strażackiego
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Komenda Główna Policji
 • kościelna jednostka organizacyjna prowadząca działalność pożytku publicznego
Ważna informacja
Uwaga

Sprawdź szczegółową listę podmiotów, które mogą otrzymać grant – § 1 lit. d) Regulaminu

Co możesz zyskać?

Wsparcie w realizacji pomysłów, które pomogą Ci działać tam, gdzie jesteś! Przygotowaliśmy granty w kwotach:

Koszyk 1

Piktogram ikony dyplomu

Granty o wartości

10 tys. zł

liczba zaplanowanych grantów wynosi 65

Koszyk 2

Piktogram ikony dyplomu

Granty o wartości

15 tys. zł

liczba zaplanowanych grantów wynosi 70

Koszyk 3

Piktogram ikony dyplomu

Granty o wartości

20 tys. zł

liczba zaplanowanych grantów wynosi 40

Koszyk 4

Piktogram ikony dyplomu

Granty o wartości

25 tys. zł

liczba zaplanowanych grantów wynosi 20

Kryteria

Formalne

Upewnij się, że Twój wniosek zostanie złożony:

 • w terminie (15.06.2023 do 31.07.2023 r.)
 • za pomocą Generatora Wniosków przez należycie reprezentowany podmiot, który zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu może być Wnioskodawcą
 • wraz z załącznikami wymienionymi w § 4 ust. 7 lit a) – b). Regulaminu

Merytoryczne

Jeśli spełnisz warunki formalne, niezależni eksperci sprawdzą Twój wniosek pod względem merytorycznym. Ocenią:

Znamy laureatów VI edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”!

W tym roku wpłynęło do nas blisko 2 tys. wniosków. Zarząd Fundacji ORLEN wybrał 197 najciekawszych projektów z całej Polski. Lista laureatów jest dostępna na stronie Fundacji ORLEN. Zwycięzcom gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcy piątej edycji programu zostali wyłonieni.

Przyznaliśmy łącznie 170 grantów, z czego:

Więcej informacji znajdziecie tu: www.fundacja.orlen.pl.

Masz pytania?

Chętnie pomożemy! Napisz do nas:

To może Ci się przydać

Listy kontrolne (dla 6 edycji Programu)

#1 przed złożeniem wniosku:

Zapoznaj się z: 

Obejrzyj webinary naszych ekspertów:

#2 w trakcie składania wniosku:

 • Stwórz Opis Projektu, w którym opiszesz cel i rodzaj zaplanowanych działań, wskażesz grupy odbiorców oraz rezultaty jakie planujesz osiągnąć
 • Opracuj Kosztorysu Projektu według wzoru zamieszczonego w Generatorze Wniosków

Obserwuj nas na Instagramie